Топловъздушни апарати за окачване за ниско налягане модел GA/N EN

Топловъздушни апарати за природен газ или пропан бутан газ с автоматична вградена горелка с ниски емисии на CO, Nox, електрическо табло IP 65, изход за връзка с термостат или таймер,конструкция от стомана inox, автоматично запалване, йонизационен контрол на пламъка, предпазен термостат, възможност за присъединяване към централна система на климатизация, мониторинг на налягането на вентилатора – switch IP 65, газов тракт- филтър газов, регулатор на налягане, предпазен клапан, клапан бавно отваряне, стабилизатор. Мотор IP 55 инсталиран на видимо и достъпно място за лесна поддръжка и почистване и защитен от прегряване, post вентилиране след спиране работа на апарата ( 30секунди) (GA/N 80, GA/N 100), превключвател летен/зимен режим за използване само като вентилатор, окачвачи за монтаж, контрол на ниско налягане(GA/N 80,GA/N 100), изпълнение на уредите съгласно норми UNI EN 12669:2003